سلام دوستان
در این فیلم یک از سلاح های جنگ جهانی دوم که با سایر سلاح های رایج حتی در زمان ما تفاوت بسیار داشت را مشاهده می کنید.

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.