حتما شما هم بارها در اخبار نام هایی را شنیده اید که به یک طوفان اختصاص یافته است. همانند طوفان ایرما که در حال وقوع است. تا به حال این سوال برای شما پیش آمده این نام ها از کجا می آیند و چرا برای طوفان ها نام اختصاصی در نظر گرفته می شود ؟

طوفان هر سال رخ می دهد و گاهی ممکن است در یکسال چند طوفان سهمگین در یک منطقه اتفاق بیفتد. استفاده از نام برای این طوفان ها کمک می کند هواشناس ها ، محققان و تیم های امداد ، کاپیتان های کشتی و حتی مردم و شهروندان عادی به راحتی در جریان اتفاقات قرار بگیرند و خبرگزاری ها بتوانند اطلاعات دقیق تری درباره هر طوفان در اختیار مردم قرار دهند.

به همین دلیل ، سازمان هواشناسی جهانی یک لیستی از نام ها را به ترتیب حروف الفبا ارائه کرده است که نام طوفان ها به ترتیب زمان و سال اتفاق افتادن آنها مشخص است. این لیست هر شش سال به روز می شود و ممکن است نامی که امروز بروی یک طوفان گذاشته شده بار دیگر بروی طوفانی در شش سال آینده قرار بگیرد. مگر اینکه شدت طوفان و خسارات و تلفات جانی آن به قدری بوده باشد که نام را اذعان خود کرده باشد ، در این صورت نام از لیست خارج شده و برای همیشه به همان طوفان اختصاص می یابد. همانند طوفان کاترینا یا سندی که دیگر از لیست خارج شده اند. برای مثال اگر طوفان ایرما از لیست خارج نشود می تواند بار دیگر در سال 2023 در لیست نامها قرار بگیرد.

 

در اقیانوس اطلس ، طوفان هایی که سرعت آنها از 39 مایل در ساعت بیشتر می شود را نامگذاری می کنند. طوفان هایی که شدت باد آنها از 74 مایل در ساعت بگذرد به گردباد یا تندباد تبدیل می شوند. اما در حقیقت تندبادها نام ندارند و فقط طوفان ها هستند که نام خود را به تندبادها نیز می دهند.

قدمت نامگذاری طوفان ها به قرن ها پیش باز می گردد. مردمی که در جزایر کاراییب زندگی می کردند طوفان ها را با توجه به روزی که اتفاق می افتاد و بر اساس تقویم کاتولیک رومی نامگذاری می کردند مثلا " طوفان سن فلیپ " و اگر در همان روز در سالی دیگر دوباره طوفان می شد آن را " طوفان سن فلیپ دوم " می نامیدند.

هر سال 21 نام با توجه به حروف الفبای انگلیسی برای طوفان ها انتخاب می شود ، اما معمولا کمتر از 21 طوفان که نیاز به نام داشته باشد در طول یکسال رخ می دهد ، اما با وجود اینکه احتمال خیلی کمی وجود دارد تعداد طوفان ها از 21 عدد بیشتر شود در این صورت طوفان بیست و دوم بر اساس حروف الفبای یونانی نامگذاری می شود. مثلا طوفان بیست و دوم در سال به طوفان آلفا خوانده می شود و به ترتیب بتا ، گاما ، دلتا و .. نامیده می شوند.

این نام ها بروی طوفان هایی که در اقیانوس اطلس رخ میدهد گذاشته شده اند ، طوفان های اقیانوس آرام طور دیگری نامگذاری می شود.

طوفان های سال 2017 و 2018 با این نامها خوانده می شوند :

2017- Arlene – Bret – Cindy – Don – Emily – Franklin – Gert – HarveyIrmaJose – Katia – Lee – Maria- Nate – Ophelia – Phillippe – Rina – Sean – Tammy – Vince – Whitney

2018 – Alberto – Beryl – Chris – Debby – Ernesto – Florence – Gordon – Helena – Isaac – Joyce – Kirk – Leslie – Michael – Nadine – Oscar – Patty – Rafael – Sara – Tony –Valerie – William